STUPTUP

Stworzenie identyfikacji wizualnej dla STUPTUP
Logotyp