MACOOLATURA

Stworzenie identyfikacji wizualnej dla MACOOLATURA
Logotyp, grafika, ikony, webdesign, skład czasopisma