MealDeal

Stworzenie identyfikacji wizualnej dla Meal Deal
Logotyp, grafika, ikony, webdesign