HOUSE&more

Stworzenie identyfikacji wizualnej dla HOUSE&more
Logotyp